áo mưa 2 đầu

Áo đi mưa dạng 2 đầu – 2D05

Chất liệu: PVC Màu sắc: đỏ Dài: 150c m Rộng: 140px

Áo đi mưa dạng 2 đầu – 2D04

Chất liệu: PVC Màu sắc: vàng Dài: 150c m Rộng: 140px

Áo đi mưa dạng 2 đầu – 2D03

Chất liệu: PVC Màu sắc: hồng Dài: 150c m Rộng: 140px

Áo đi mưa dạng 2 đầu – 2D02

Chất liệu: PVC Màu sắc: xanh Dài: 150c m Rộng: 140px

Áo đi mưa dạng 2 đầu – 2D01

Chất liệu: PVC Màu sắc: đỏ Dài: 150c m Rộng: 140px