giá áo mưa

Áo đi mưa dạng cổ rùa – AMCR05

Chất liệu: PVC Chiều rộng: 1,5m Chiều dài: 1,7m

Áo đi mưa dạng cổ rùa – AMCR04

Chất liệu: PVC Chiều rộng: 1,5m Chiều dài: 1,7m

Áo đi mưa dạng cổ rùa – AMCR03

Chất liệu: PVC Chiều rộng: 1,5m Chiều dài: 1,7m

Áo đi mưa dạng cổ rùa – AMCR02

Chất liệu: PVC Chiều rộng: 1,5m Chiều dài: 1,7m

Áo đi mưa dạng cổ rùa – AMCR01

Chất liệu: PVC Chiều rộng: 1,5m Chiều dài: 1,7m

Áo đi mưa dạng cánh bướm – CB05

Chất liệu: PVC Màu sắc: đen Rộng: 1,6 m Dài: 1,4 m

Áo đi mưa dạng cánh bướm – CB04

Chất liệu: PVC Màu sắc: đen chấm bi trắng Rộng: 1,6 m Dài: 1,4 m

Áo đi mưa dạng cánh bướm – CB03

Chất liệu: PVC Màu sắc: nâu đỏ Rộng: 1,6 m Dài: 1,4 m

Áo đi mưa dạng cánh bướm – CB02

Chất liệu: PVC Màu sắc: xanh Rộng: 1,6 m Dài: 1,4 m

Áo đi mưa dạng cánh bướm – CB01

Chất liệu: PVC Màu sắc: đỏ Rộng: 1,6 m Dài: 1,4 m